Етикет: учене през целия живот

Община Кюстендил ще участва в проект за обучение на селските общности

Община Кюстендил ще участва в проекта „Мобилен интернет, електронни услуги и обучение