Етикет: Тренчев

Заетостта да стане фактор за евро средства искат от КТ “Подкрепа”

За механизъм, с който да се заложи критерият заетост за оценяване на

РЕКЛАМА