Етикет: тетхически култери

Обратното начисляване на ДДС при сделки със зърно се отлага до началото...

Обратното начисляване на ДДС при доставки на зърно и технически култури, предвидено