Етикет: техническо състояние

Приета е наредбата за язовирните стени

Наредба регламентира задълженията на собствениците на язовирните стени. Министерски съвет прие Наредбата

РЕКЛАМА