Етикет: Схема за единно плащане

Боянова призова за равнопоставеност между страните-членки по отношение подпомагането на фермерите в...

„По-високият процент на обвързаната подкрепа ще гарантира балансиран подход при директните плащания

Advertisements