Етикет: сервитут

1063 лв/дка за компенсационно залесяване при изключване на гори от горския фонд

Цената за 1 декар компенсационно залесяване, която ще се заплаща през 2016