Етикет: секторен комитет

Квалификацията в земеделието обсъждат на регионална конференция в София

Професионалната квалификация за екологосъобразни земеделски дейности трябва да бъде приоритет в обучението.