mlyako 33

Американска компания купува фабриката на Данон в София

„Данон Сердика“ продава млекозавода си в София на американската компания Schreiber Foods, водещ производител на млечни продукти, специализиран в копроизводство и собствени марки. Решението, което включва прехвърляне на собствеността на …