Етикет: съгласуване с ЕК

Подготовката на ПРСР е изостанала с една година според министър Греков

„Изостанали сме по тази програма, не от вчера, не от един месец,

РЕКЛАМА