Етикет: заключително заседание

Равносметка: НСМ представи резултатите от проекта и отправи препоръки към бъдещото Звено...

Партньори, експерти и съмишленици взеха участие в заключителната конференция на НСМ След

РЕКЛАМА