Етикет: публично обсъждане

НАЗ ще сигнализира ЕК за реално несъстоял се публичен дебат по ОСП

Националната асоциация на зърнопроизводителите ще сигнализира Европейската комисия за несъстоял се публичен

Публично обсъждане на новата ПРСР в петък

Публично обсъждане на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Публично представяне на новата ПРСР през юни

Представяне и публично обсъждане на Програмата за развитие на селските райони за