Етикет: пряко договаряне

Одитор по ПРСР ще бъде избран с директно договаряне

След провала на три обществени поръчки одитор по Програмата за развитие на