Етикет: прозводствен капацитет

Обществено обсъждане на Насоките за кандидатстване по първата процедура по ОП „Иновации...

Управляващия орган  на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ обяви за обществено обсъждане