Етикет: производители на розово масло

Обещават, че ще има средства за тютюнопроизводителите и производителите на розово масло

„Тютюнопроизводството, производството на розово масло, на рози, влизат в групата на производители,