ProHunter

България и Турция задълбочават сътрудничеството в грижата за горите

Увеличаване на мерките за контрол на експортираната от България дървесина за Република Турция предвижда проект за Рамков протокол за сътрудничество в областта на горското и ловно стопанство между България и …