Етикет: Програми за развитие на селските райони

Одобрени са първите ПРСР на държави-членки на ЕС

Европейската комисия одобри първите Програми за развитие на селските райони на три