Етикет: Програми за надзор и ликвидиране на болести по животните

МЗХ изготви проект на Тарифа за мерките по Държавната профилактична програма 2014

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) изготви проект на Тарифа за определяне