Етикет: професионално образование

До 1 декември младите фермери предоставят документи за образование

Кандидатите по Схемата за млади земеделски стопани (МЗС), които заявяват за първи

Няма стимули за качествено професионално образование

Липсата на синхронизация при планиране на необходимите квалифицирани кадри и отсъствието на

РЕКЛАМА