Етикет: проф. дсн Лиляна Хаджиниколова

Институтът по рибарство и аквакултури в Пловдив произвежда 9 млн. личинки и...

В Риболюпилния комплекс и експерименталните бази на Института по рибарство и аквакултури