res

Земеделие на субстрати, управлявано от компютър

Белгия е една от най-напредналите европейски държави в областта на агронауката. Опитът на белгийските учени се търси от техните колеги във Великобритания, Нидерландия, Германия и други страни. Работи се по …