Етикет: Природа за хората и хора за природата

Парк „Рилски манастир” спечели проект за €77 000

Дирекцията на природен парк „Рилски манастир" към Изпълнителна агенция по горите подписа