Етикет: прием на проекти

В 17.30 часа днес приключва приемът на проекти по подмярката за преработка

Приемът на проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Агрозона Агрозона

От 24 юни започва приемът на проекти по мярка 121 от ПРСР

Общият бюджет на приемния прозорец е 43 млн. евро От 24 юни

Отлагат наддоговарянето на средствата по мярка 112 по ПРСР

Приемът на заявления по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ 

РЕКЛАМА