Етикет: преробтване

Предпазливо повишение на промишленото производство, търговията на дребно и строителството в България...

Индексът на промишленото производство в България, изчислен от сезонно изгладени данни, е