Етикет: преработвателна индустрия

Ще насърчи ли ПРСР преработката на български суровини?

Комитетът по наблюдение одобри проекти за инвестиции за преработка на суровини от

РЕКЛАМА