Етикет: прединвестиционно проучване

По 7,2 ще може да се кандидатства и с прединвестиционно проучване

Кандидати, които подготвят проекти за изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи