Етикет: подход „Лидер“

Селските райони ще се развиват с помощта на 60 МИГ

Общо 60 местни инициативни групи (МИГ) в цялата страна ще работят за

РЕКЛАМА