nclimate1098-f1

Генномодифицираните култури намаляват изхвърлянето на парникови емисии и увеличават доходите на фермерите

Генетично модифицираните култури (ГМК) са допринесли значително за намаляването на вредните емисии парникови газове, които се отделят в атмосферата от сектор „Земеделие“. Само през 2012 г. е спестено изхвърлянето на …