Юни 5, 2023

Първото Национално изложение на Черношарената порода говеда