Етикет: отговори

Точки се присъждат само за Стандартен производствен обем сформиран от култури в...

Имам въпрос свързан с изчисляването на икономическия размер на стопанството. Съгласно Инструкция

Фермерските пазари може да получат подкрепа по подмярка 16.4

Придобилите популярност „фермерски пазари“ могат да се подпомагат по ПРСР като местни

МЗХ приема запитвания за разяснения по подмярка 7.2

Разяснения относно постъпили запитвания по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или