Етикет: основни приоритети

8.8% ръст на търговията с аграрни стоки

През първото полугодие на 2016 г. салдото в търговията с аграрни стоки