Етикет: осеменяване

Храненето на кочовете е важно в подготовката за осеменителната кампания

Организацията и провеждането на случната /осеменителна/ кампания в овцевъдството е сред приоритетните