Етикет: ОПРР

Одобрен е окончателният вариант на ОП „Региони в растеж”

Правителството одобри проекта на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., която