Етикет: определение

МЗХ опрости правилата за „активен фермер“

Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 1307/2013 в следващия програмен период директните плащания

Агробизнесът настоява “активен фермер” да е регистриран по Наредба 3

НПО в агросектора настояват в определението за активен фермер изрично да е

МЗХ публикува определение и изисквания към „активен фермер“

Определение на термина „активен фермер“, както и анализ на характеристиките на един