Етикет: окрупнени земи

Комасацията на земята се улеснява с по-леки административни процедури

Разработват се идеи за електронно подаване на споразуменията по чл. 37в от