Етикет: Общата политика в областта на рибарството

Комитет за наблюдение ще следи за изпълнението на ПРСР 2014-2020 г.

Комитет за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) ще

Advertisements