Етикет: Обща организация на единния пазар

Предлагат намаление на бюджета по Първи стълб на ОСП

Ако влезе в сила, намалението няма да се прилага за България, Румъния