Етикет: образователно посещение

Биопроизводители ще обменят опит по време на посещение в Австрия, Словения и...

15 биопроизводители и преработватели от мрежата на проекта „Новото тракийско злато“ са на образователно посещение в Австрия, Словения и Хърватия от 9 до 15 юни. Целта е да бъде обменен опит между българските и европейските биофермери и биопреработватели. Програмата предвижда посещения в растениевъдни и животновъдни ферми в трите страни. Специално

РЕКЛАМА