Етикет: оборска животинска тор

Явор Гечев: ПРСР 2014-2020 ще финансира преработката на оборски тор

Изграждането на инсталации за преработка на оборска тор ще се финансира по