zelena energia

Европейско финансиране за производство на биогориво от слама

Европейската комисия отпусна 22,3 млн. евро за финансиране на проучвателен проект на немската фирма за биогорива Verbio AG, който да изследва възможностите за производство на биометан изцяло от слама. Това …