nature

Комисията инвестира над 220 млн. евро в екологични и нисковъглеродни проекти в страните от ЕС

Инвестиции по програма LIFE – 144 новаторски проекта за подобряване на състоянието на околната среда и действия в областта на климата. Европейската комисия одобри инвестиционен пакет на стойност 222,7 млн. евро …