Етикет: Натура 2000

Земеделски производител от Златарица поиска да напоява нивата си с вода от...

Земеделски производител планира да напоява реколтата си с вода от защитена зона,

Изготвят природнозащитните цели за 22 зони по “Натура 2000”

Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките ще

На поправка: МОСВ предложи нови 13 защитени зони по “Натура 2000”

След като в средата на месец ноември тази година Европейската комисия реши

ЕК ще съди България за неспазване на задължения по Директивата за местообитанията

Европейската комисия реши днес да предяви иск пред Съда на Европейския съюз

До 30 септември е срокът за участие за наградата “Натура 2000”

Наближава крайният срок за участие в шестото издание на европейската награда „Натура

44 са защитените зони в рамките на “Натура 2000”

Правителството прие решение за изменение на списъците на защитени зони за опазване

ЕК предоставя безплатен лиценз на държавите- членки за използване логото на Натура...

През юни 2021 г. Европейската комисия прие решение по отношение на използването

13 млн. лв. са предвидени за отчуждаване на земи в Натура 2000...

По Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) има процедура, която предвижда

БЗДП стартира 4- дневна инициатива „Птиците в Деня на Натура 2000“

На 21 май, в Деня на Натура 2000, Българското дружество за защита

Над 45 млн. лева си разделиха стопаните по мярка 12

Общо по мярката субсидии са изплатени на 11 204 стопани Държавен фонд „Земеделие“

Плащанията по Натура 2000 за следващите 2 г. до 25 евро/ха

За кампания 2021 и 2022 преходното компенсационно плащане на хектар допустима площ 

Собствениците на гори в зони от Натура 2000 могат да кандидатстват за...

Следващата сряда онлайн ще се проведе деветото заседание на Тематична работна група