Етикет: Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения

Земеделските производители получават 2 млн. лева по краткосрочни схеми за подпомагане

Разходите на земеделските производители за растителна защита в овощните насаждения ще бъдат