Етикет: Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период

ДФЗ отпуска 1 100 000 лв. за компенсиране разходите за растителна защита...

ДФ „Земеделие” отпуска 1 100 000 лева за компенсиране разходите за растителна

РЕКЛАМА