Етикет: наеми

Второ гласуване на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи предстои...

Точка единствена от дневния ред на заседанието на Комисията по земеделието, храните

Над половин млн.лв. приходи от отдадени под наем ниви, отчита община Тервел

През годината са сключени 122 договора със земеделски стопани В общинския бюджет