Етикет: мюлари

Има потенциал да се произвеждат бавно растящи бройлери

Производството на бавно растящи бройлери е с добри перспективи по отношение реализацията