Етикет: Мярка 4

Публикувана е заповедта за увеличаване бюджета по първия прием на подмярка 4.2.

На сайта на Министерство на земеделието и храните е публикувана заповедта за

Общините ще могат да кандидатстват за повече от 850 млн. евро по...

Като публични бенефициенти общините ще могат да кандидатстват за повече от 850

През септември ще са ясни правилата за прием по мярка 4.2

През септември ще са ясни правилата за прием по  мярка 4.2 Инвестиции

АЗПБ настоява за увеличение на бюджета на Мярка 4 със средства от...

Във връзка със създалото се напрежение по отношение на приема по подмярка