Етикет: Министерството на икономиката и енергетиката

Комисията по стоковите борси ще стане отдел към МИЕ

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) да бъде закрита и