Етикет: схема за подпомагане

Поне 8000 стръка памук на декар, за да има подпомагане

Минималната гъстота, на която трябва да е засаден памукът, за да получи

РЕКЛАМА