Етикет: междуправителствен меморандум

Ще си сътрудничим с Катар в областта на земеделието, животновъдството и риболова

Министерски съвет утвърди подписания на 17 май м. г. междуправителствен меморандум за