Етикет: Международната мрежа за земеделие и храни

Международната асоциация на търговците на зърно и фуражи GAFTA отново става член...

Международната асоциация на търговците на зърно и фуражи GAFTA, чийто президент Златина Донева